top of page

מצטרפים למסדר הדר

אנחנו כאן כדי להתאחד למען משפחת גולדין ולמען לוחמי צה"ל ולהביא לשינוי תודעה אמיתי בחברה הישראלית בנושא השבת שבויים ונעדרים. בימים בהם חברה שלמה שבויה ב- סינדרום עסקת שליט, קיפאון מוחלט המביא לעוול מוסרי והפקרה של חיילים, אנחנו רוצים לבשר שאפשר אחרת.  מוזמנים להירשם ולעזור לנו לשנות

את התודעה והמשוואה ולהחזיר את הבנים.

קרא עוד...

Thanks for submitting!

bottom of page