top of page

ארגונים יהודיים באיחוד האירופי

European Jewish Association

EJA פועל בשם קהילות וארגונים רבים ברחבי אירופה. פעילות הארגון מונה אלפי פעילים וחברים ברחבי המדינות החברות באיחוד האירופי. זהו הארגון הפעיל ביותר ברחבי האיחוד והוא מייצג את הקול היהודי הן בפרלמנט האירופי ובמוסדות האיחוד והן בפרלמנט של כל מדינה ומדינה.

מטרות:

ייצוג והגנה על האינטרס היהודי באירופה

 חיזוק הזהות היהודית והרחבת הזהות היהודית ברחבי אירופה

שיפור הדימוי של מדינת ישראל במרחב הגיאופוליטי באירופה

EJA מונהג כיום על ידי הרב מנחם מרגולין אשר פועל גם כמנכ"ל מרכז רבני אירופה.

European Jewish Community Center (EJCC)

ה-EJCC, הממוקם בלב רובע האיחוד האירופי בבריסל, הוא מוקד לאירועים, שירותים ומשאבים יהודיים באיחוד האירופי. ה-EJCC הוא ארגון מוכוון-קהילות, שמטרתו לשפר את איכות החיים היהודיים באמצעות אירועים חינוכיים ותרבותיים. המרכז הוא רב לשוני, המשרת את הצרכים של פקידי ממשלה, דיפלומטים, עיתונאים ויועצים לאיחוד האירופי.

מטרות:

קידום התרבות היהודית באיחוד האירופי ובמוסדותיה על ידי יצירת מרכז דינמי לתרבות היהודית על כל גווניה

לחזק את הזהות היהודית והרחבת הזהות היהודית ברחבי אירופה  

לטפח חיים יהודיים משמעותיים עם עין על התקדמות ומודרניזציה

European-Israeli Public Affairs (EIPA) 

EIPA הוא ארגון לובי א-מפלגתי ופרו ישראלי שפועל במוסדות האיחוד האירופי ומטרתו העיקרית -
חיזוק הקשרים בין אירופה וישראל.

ארגון זה מפתח רשתות בין חברי פרלמנט, עובדי מדינה ואנשי צוות ומקביליהם בישראל, מקדם דיאלוג ויוצר אירועים והזדמנויות המאפשרים קשרים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים חזקים יותר בין האיחוד האירופי לבין מדינת ישראל.

European Center for Jewish Students (ECJS) 

המרכז האירופאי לסטודנטים יהודים (ECJS) משנה באופן דרסטי את הנוף של צעירים יהודים ברחבי אירופה. ארגון ECJS, שבסיסו בבריסל, הוא ארגון ללא מטרות רווח, שאינו פוליטי, המטפל בצרכים ובאינטרסים של כל הסטודנטים היהודים ואנשי מקצוע צעירים, ללא קשר לרקע או לשותפות.

ECJS מעצימה סטודנטים ואנשי מקצוע צעירים ברחבי אירופה כדי להילחם באופן פעיל באנטישמיות ובהתנהגות אנטי ישראלית בקמפוסים או בקהילות באוניברסיטאות על ידי הצגת מידע וגיוס משאבים בהרצאות ובדיונים.

Jewish European Professionals (JEP)

JEP מספקת לאנשי מקצוע יהודים, בגילאים 27-39, פלטפורמה ליצירת קשרים עסקיים, פיתוח עצמי ותרומה לחברה ברחבי אירופה.

ארגון זה משיג מטרותיו על ידי יצירת תכניות חדשניות באיכות גבוהה בסביבה אינטימית הכוללת:

          פעילויות קבוצתיות מבדרות ואינטראקטיביות

          ייעוץ עסקי ואתיקה

          סדנאות לפיתוח עצמי

          חוויות תרבותיות מעוררות השראה

EU Jewish Building (EUJB)

עם פתיחתו של ה-EUJB בשנת 2004 פעלו בבריסל ארבעה ארגונים יהודיים. כיום פועלים למעלה מ -60 ארגונים ומאות פעילים להרחיב את החירויות הדתיות, ההומניטריות, החינוכיות והפוליטיות של קהילות יהודיות במדינות האיחוד האירופי.

 

החזון של פעילויות אלה הוא עצום וכך גם  המשאבים חייבים להתאים. ה-EUJB מבצע פעילות בשטח בבריסל, מספק גישה לכוחות הפוליטיים ובוחן את היעילות של אירופה בעבודה למען הקהילה היהודית העולמית. בהיותו מרכז עצבים לוגיסטי, מבנים יהודיים באירופה מגדילים את כוחו של כל ארגון.

bottom of page