top of page

מרכז חב"ד לישראלים ודוברים עברית בבריסל (שע"י מעיין חי)

כ- 4000 מרכזי חב״ד פועלים ברחבי הגלובוס במטרה להיות בית חם לכל יהודי ועוסקים בבניית קהילות יהודיות, מוסדות חינוך, עזרה לנזקקים וסיוע לכל יהודי בשמירה על מסורת ישראל.

 

מרכזים מיוחדים לישראלים נפתחו בשנים האחרונות ע״י אנשי חב״ד בכל רחבי העולם בכדי שכל ישראלי ירגיש בבית בבואו להשתתף בפעילות הקהילה היהודית.

מרכז חב״ד לישראלים ולדוברי עברית בבריסל (ע״י מעיין חי) נפתח רשמית בחנוכה ה׳תשע״ז (דצמבר 2016) ומאז החל לגבש קהילה חמה ותוססת לישראלים ולדוברי העברית המתגוררים בבריסל.  הנגשת מסורת ישראל ויצירת תחושה של בית גם בחו"ל הינה ראשונה במעלה עבורנו במרכז. המרכז מקיים פעילויות לפי מעגל השנה היהודי, אירועים בחגי ישראל, סעודות שבת, פעילות לילדים והרצאות בנושאים אקטואליים.

 

המרכז הוקם ע״י הרב מנחם וחני מרגולין המתגוררים בבריסל למעלה מעשור. הרב מנחם מרגולין עומד בראשות האגודה היהודית האירופאית ומרכז רבני אירופה ופעיל רבות גם לקידום תדמיתה החיובי של ישראל באירופה באמצעות הלובי למען הישראל. חני מרגולין מפעילה ארגון לנשות שלוחי חב״ד באירופה ועוסקת גם בפעילות קהילתית נשית ופעילות חינוכית בעיר בריסל בנוסף לפעילותה לצד בעלה בארגונים היהודיים.

 

נשמח להכיר אתכם באופן אישי, להוות בעבורכם כתובת לכל עניין יהודי ולראות אתכם נוטלים חלק פעיל בפעילותינו.

 

עם כל הלב. לכל אחת ואחד ובכל זמן.

הרב מנחם וחני מרגולין

bottom of page